Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Core i5

Bộ vi xử lý Intel Core i5 cùng với bộ vi xử lý Core i7 / i9 là bộ xử lý mạnh nhất dành cho mục đích sử dụng cá nhân của Intel. Tất cả các bộ vi xử lý Core i5 dành cho máy tính để bàn đều cung cấp 4 lõi và không có siêu phân luồng trong khi trong lĩnh vực di động, tất cả các bộ xử lý Core i5 đều có 2 lõi và siêu phân luồng. Các phiên bản di động của CPU Core i5 có thể được nhận dạng trên M, U hoặc Y. Chỉ có các phiên bản Máy tính để bàn có tệp đính kèm. K có thể ép xung, chúng có hệ số nhân mở khóa. Bộ nhớ đệm được so sánh với Core i7 nhỏ hơn 1-2MB nhưng điều đó thường chỉ ảnh hưởng rất ít đến hiệu suất. Ngoài ra, tần số xung nhịp thấp hơn một chút (thường nằm trong khoảng 100-200MHz khi so sánh trực tiếp). Vì nhiều trò chơi PC vẫn gặp vấn đề khi sử dụng tất cả các lõi CPU - điều này đặc biệt đúng với siêu phân luồng - diện tích bộ vi xử lý Core i5 trên máy tính để bàn là khá đủ. cho các trò chơi hiện tại. Tuy nhiên, trong không gian di động, bộ vi xử lý Core i7 có ý nghĩa đối với các game thủ PC vì chúng có số lõi vật lý nhiều gấp 2 lần, điều này có thể tạo nên dấu ấn rõ ràng trong các trò chơi.

Intel Core i5
Actual generation 12.
Actual architecture Alder Lake S
Target market Consumer
Công nghệ 10 nm
Socket BGA 1023, BGA 1168, BGA 1200, BGA 1344, BGA 1356, BGA 1364, BGA 1440, BGA 1515, BGA 1526, BGA 1528, BGA 1787, BGA 2270, FC-CSP1016, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-2, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, PGA 946, PGA 988, PPGA 988
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
Intel Core i5-11300H 12 3.10 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1130G7 12 1.80 GHz 4.00 GHz 3.40 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1135G7 12 2.40 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 4 Yes
Intel Core i5-11400 12 2.60 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11400T 12 1.30 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 6 Yes
Intel Core i5-1145G7 12 2.60 GHz 4.40 GHz 3.80 GHz 4 Yes
Intel Core i5-11500 12 2.70 GHz 4.60 GHz 3.70 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11500T 12 1.50 GHz 3.90 GHz 3.30 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11600 12 2.80 GHz 4.80 GHz -- 6 Yes
Intel Core i5-11600K 12 3.90 GHz 4.90 GHz 4.60 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11600T 12 1.70 GHz 4.10 GHz 3.50 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10210U 9.5 1.60 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 4 Yes
Intel Core i5-10210Y 9.5 1.00 GHz 4.00 GHz 2.10 GHz 4 Yes
Intel Core i5-10300H 9.5 2.50 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1030G4 11 0.70 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1030G7 11 0.80 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1030NG7 11 1.10 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-10310Y 9.5 1.10 GHz 4.10 GHz 2.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1034G1 11 0.80 GHz 3.60 GHz 3.30 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1035G1 11 1.00 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1035G4 11 1.10 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1035G7 11 1.20 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1038NG7 11 2.00 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 Yes
Intel Core i5-10400 9.5 2.90 GHz 4.30 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10400F 2.90 GHz 4.30 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10400H 9.5 2.60 GHz 4.60 GHz 3.80 GHz 4 Yes
Intel Core i5-10400T 9.5 2.00 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10500 9.5 3.10 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10500H 9.5 2.50 GHz 4.50 GHz 3.60 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10500T 9.5 2.30 GHz 3.80 GHz 3.50 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10500TE 9.5 2.30 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10600 9.5 3.30 GHz 4.80 GHz 4.40 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10600K 9.5 4.10 GHz 4.80 GHz 4.50 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10600KF 4.10 GHz 4.80 GHz 4.50 GHz 6 Yes
Intel Core i5-10600T 9.5 2.40 GHz 4.00 GHz 3.70 GHz 6 Yes
Intel Core i5-L16G7 12 1.40 GHz (3.00 GHz) 1.40 GHz (3.00 GHz) -- 5 No
Intel Core i5-9300H 9.5 2.40 GHz 4.10 GHz 4.00 GHz 4 Yes
Intel Core i5-9300HF 2.40 GHz 4.10 GHz 4.00 GHz 4 Yes
Intel Core i5-9400 9.5 2.90 GHz 4.10 GHz 3.90 GHz 6 No
Intel Core i5-9400F 2.90 GHz 4.10 GHz 3.90 GHz 6 No
Intel Core i5-9400H 9.5 2.50 GHz 4.30 GHz -- 4 Yes
Intel Core i5-9400T 9.5 1.80 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 6 No
Intel Core i5-9500 9.5 3.00 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 6 No
Intel Core i5-9500E 9.5 3.00 GHz 4.20 GHz -- 6 No
Intel Core i5-9500F 3.00 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 6 No
Intel Core i5-9500T 9.5 2.20 GHz 3.70 GHz 3.20 GHz 6 No
Intel Core i5-9500TE 9.5 2.20 GHz 3.60 GHz -- 6 No
Intel Core i5-9600 9.5 3.10 GHz 4.60 GHz 4.10 GHz 6 No
Intel Core i5-9600T 9.5 2.30 GHz 3.90 GHz 3.20 GHz 6 No
Intel Core i5-8200Y 9.5 1.30 GHz 3.90 GHz 2.80 GHz 2 Yes
Intel Core i5-8210Y 9.5 1.60 GHz 3.60 GHz 2.80 GHz 2 Yes
Intel Core i5-8250U 9.5 1.60 GHz 3.40 GHz 2.30 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8257U 9.5 1.40 GHz 3.90 GHz 3.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8259U 9.5 2.30 GHz 3.80 GHz 3.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8260U 9.5 1.60 GHz 3.90 GHz 2.60 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8265U 9.5 1.60 GHz 3.90 GHz 2.30 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8269U 9.5 2.60 GHz 4.20 GHz 3.40 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8279U 9.5 2.40 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8300H 9.5 2.30 GHz 4.00 GHz 3.60 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8305G 8 2.80 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8310Y 9.5 1.60 GHz 3.90 GHz 3.00 GHz 2 Yes
Intel Core i5-8350U 9.5 1.70 GHz 3.60 GHz 2.40 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8365U 9.5 1.60 GHz 4.10 GHz 2.60 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8365UE 9.5 1.60 GHz 4.10 GHz 2.60 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8400 9.5 2.80 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 6 No
Intel Core i5-8400B 9.5 2.80 GHz 3.80 GHz 4.00 GHz 6 No
Intel Core i5-8400H 9.5 2.50 GHz 4.20 GHz 3.70 GHz 4 Yes
Intel Core i5-8400T 9.5 1.70 GHz 3.30 GHz 2.80 GHz 6 No
Intel Core i5-8500 9.5 3.00 GHz 4.10 GHz 3.70 GHz 6 No
Intel Core i5-8500B 9.5 3.00 GHz 4.10 GHz 3.70 GHz 6 No
Intel Core i5-8500T 9.5 2.10 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 6 No
Intel Core i5-8600 9.5 3.10 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 6 No
Intel Core i5-8600K 9.5 3.60 GHz 4.30 GHz 4.10 GHz 6 No
Intel Core i5-8600T 9.5 2.30 GHz 3.70 GHz 3.20 GHz 6 No
Intel Core i5-9600K 9.5 3.70 GHz 4.60 GHz 4.30 GHz 6 No
Intel Core i5-9600KF 3.70 GHz 4.60 GHz 4.30 GHz 6 No
Intel Core i5-7200U 9.5 2.50 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 2 Yes
Intel Core i5-7260U 9.5 2.20 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes
Intel Core i5-7267U 9.5 3.10 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
Intel Core i5-7287U 9.5 3.30 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 2 Yes
Intel Core i5-7300HQ 9.5 2.50 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 4 No
Intel Core i5-7300U 9.5 2.60 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
Intel Core i5-7360U 9.5 2.30 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 2 Yes
Intel Core i5-7400 9.5 3.00 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 4 No
Intel Core i5-7400T 9.5 2.40 GHz 3.00 GHz 2.80 GHz 4 No
Intel Core i5-7440EQ 9.5 2.90 GHz 3.60 GHz -- 4 No
Intel Core i5-7440HQ 9.5 2.80 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 No
Intel Core i5-7442EQ 9.5 2.10 GHz 2.90 GHz -- 4 No
Intel Core i5-7500 9.5 3.40 GHz 3.80 GHz 3.60 GHz 4 No
Intel Core i5-7500T 9.5 2.70 GHz 3.30 GHz 3.10 GHz 4 No
Intel Core i5-7600 9.5 3.50 GHz 4.10 GHz 3.90 GHz 4 No
Intel Core i5-7600K 9.5 3.80 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 4 No
Intel Core i5-7600T 9.5 2.80 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 4 No
Intel Core i5-7640X 4.00 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-6198DU 9 2.30 GHz 2.80 GHz 2.70 GHz 2 Yes
Intel Core i5-6200U 9 2.30 GHz 2.80 GHz 2.70 GHz 2 Yes
Intel Core i5-6260U 9 1.80 GHz 2.90 GHz 2.70 GHz 2 Yes
Intel Core i5-6267U 9 2.90 GHz 3.30 GHz 3.10 GHz 2 Yes
Intel Core i5-6287U 9 3.10 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 2 Yes
Intel Core i5-6300HQ 9 2.30 GHz 3.20 GHz 2.70 GHz 4 No
Intel Core i5-6300U 9 2.40 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 2 Yes
Intel Core i5-6350HQ 9 2.30 GHz 3.20 GHz 2.70 GHz 4 No
Intel Core i5-6360U 9 2.00 GHz 3.10 GHz 3.00 GHz 2 Yes
Intel Core i5-6400 9 2.70 GHz 3.30 GHz 3.00 GHz 4 No
Intel Core i5-6400T 9 2.20 GHz 2.80 GHz 2.50 GHz 4 No
Intel Core i5-6440EQ 9 2.70 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 4 No
Intel Core i5-6440HQ 9 2.60 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 4 No
Intel Core i5-6442EQ 9 1.90 GHz 2.70 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Core i5-6500 9 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 4 No
Intel Core i5-6500T 9 2.50 GHz 3.10 GHz 2.80 GHz 4 No
Intel Core i5-6585R 9 2.80 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 4 No
Intel Core i5-6600 9 3.30 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 4 No
Intel Core i5-6600K 9 3.50 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 4 No
Intel Core i5-6600T 9 2.70 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 4 No
Intel Core i5-6685R 9 3.20 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 No
Intel Core i5-5200U 8 2.20 GHz 2.70 GHz 2.50 GHz 2 Yes
Intel Core i5-5250U 8 1.60 GHz 2.70 GHz 2.50 GHz 2 Yes
Intel Core i5-5257U 8 2.70 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 2 Yes
Intel Core i5-5287U 8 2.90 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 2 Yes
Intel Core i5-5300U 8 2.30 GHz 2.90 GHz 2.70 GHz 2 Yes
Intel Core i5-5350H 8 3.10 GHz 3.50 GHz 3.40 GHz 4 Yes
Intel Core i5-5350U 8 1.80 GHz 2.90 GHz 2.70 GHz 2 Yes
Intel Core i5-5575R 8 2.80 GHz 3.30 GHz 3.10 GHz 4 No
Intel Core i5-5675C 8 3.10 GHz 3.60 GHz 3.30 GHz 4 No
Intel Core i5-5675R 8 3.10 GHz 3.60 GHz 3.30 GHz 4 No
Intel Core i5-4200H 7.5 2.80 GHz 3.40 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4200M 7.5 2.50 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4200U 7.5 1.60 GHz 2.60 GHz 2.30 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4200Y 7.5 1.40 GHz 1.90 GHz 1.90 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4202Y 7.5 1.60 GHz 2.00 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4210H 7.5 2.90 GHz 3.50 GHz No turbo 2 Yes
Intel Core i5-4210M 7.5 2.60 GHz 3.20 GHz No turbo 2 Yes
Intel Core i5-4210U 7.5 1.70 GHz 2.70 GHz 2.35 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4210Y 7.5 1.50 GHz 1.90 GHz 1.90 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4220Y 7.5 1.60 GHz 2.00 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4250U 7.5 1.30 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4258U 7.5 2.40 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4260U 7.5 1.40 GHz 2.70 GHz 2.70 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4278U 7.5 2.60 GHz 3.10 GHz No turbo 2 Yes
Intel Core i5-4288U 7.5 2.60 GHz 3.10 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4300M 7.5 2.60 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4300U 7.5 1.90 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4300Y 7.5 1.60 GHz 2.30 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4302Y 7.5 1.60 GHz 2.30 GHz 2.00 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4308U 7.5 2.80 GHz 3.30 GHz No turbo 2 Yes
Intel Core i5-4310M 7.5 2.70 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4310U 7.5 2.00 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4330M 7.5 2.80 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4340M 7.5 2.90 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4350U 7.5 1.40 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4360U 7.5 1.50 GHz 2.90 GHz 2.90 GHz 2 Yes
Intel Core i5-4400E 7.5 2.70 GHz 3.30 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4402E 7.5 1.60 GHz 2.70 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4402EC 7.5 2.50 GHz -- -- 2 Yes
Intel Core i5-4410E 7.5 2.90 GHz -- -- 2 Yes
Intel Core i5-4422E 7.5 1.80 GHz 2.90 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-4430 7.5 3.00 GHz 3.20 GHz 3.10 GHz 4 No
Intel Core i5-4430S 7.5 2.70 GHz 3.20 GHz -- 4 No
Intel Core i5-4440 7.5 3.10 GHz 3.30 GHz 3.20 GHz 4 No
Intel Core i5-4440S 7.5 2.80 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-4460 7.5 3.20 GHz 3.40 GHz 3.30 GHz 4 No
Intel Core i5-4460S 7.5 2.90 GHz 3.40 GHz 3.10 GHz 4 No
Intel Core i5-4460T 7.5 1.90 GHz 2.70 GHz 2.30 GHz 4 No
Intel Core i5-4570 7.5 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 4 No
Intel Core i5-4570R 7.5 2.70 GHz 3.20 GHz 2.90 GHz 4 No
Intel Core i5-4570S 7.5 2.90 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 4 No
Intel Core i5-4590 7.5 3.30 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 4 No
Intel Core i5-4590S 7.5 3.00 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 4 No
Intel Core i5-4590T 7.5 2.00 GHz 3.00 GHz 2.50 GHz 4 No
Intel Core i5-4670 7.5 3.40 GHz 3.80 GHz 3.60 GHz 4 No
Intel Core i5-4670K 7.5 3.40 GHz 3.80 GHz 3.60 GHz 4 No
Intel Core i5-4670T 7.5 2.30 GHz 3.30 GHz 2.80 GHz 4 No
Intel Core i5-4690 7.5 3.50 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 4 No
Intel Core i5-4690K 7.5 3.50 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 4 No
Intel Core i5-4690S 7.5 3.20 GHz 3.90 GHz 3.50 GHz 4 No
Intel Core i5-4690T 7.5 2.50 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 4 No
Intel Core i5-3210M 7 2.50 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 2 Yes
Intel Core i5-3230M 7 2.60 GHz 3.20 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3317U 7 1.70 GHz 2.60 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3320M 7 2.60 GHz 3.30 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3330 7 3.00 GHz 3.20 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3330S 7 2.70 GHz 3.20 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3337U 7 1.80 GHz 2.70 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3339Y 7 1.50 GHz 2.00 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3340 7 3.10 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3340M 7 2.70 GHz 3.40 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3340S 7 2.80 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3350P 3.10 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3360M 7 2.80 GHz 3.50 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3380M 7 2.90 GHz 3.60 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3427U 7 1.80 GHz 2.80 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3437U 7 1.90 GHz 2.90 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3439Y 7 1.50 GHz 2.30 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3450 7 3.10 GHz 3.50 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3450S 7 2.80 GHz 3.50 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3470 7 3.20 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 4 No
Intel Core i5-3470S 7 2.90 GHz 3.60 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3470T 7 2.90 GHz 3.60 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-3475S 7 2.90 GHz 3.60 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3550 7 3.30 GHz 3.70 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3550S 7 3.00 GHz 3.70 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3570 7 3.40 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 No
Intel Core i5-3570K 7 3.40 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 No
Intel Core i5-3570S 7 3.10 GHz 3.80 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3570T 7 2.30 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-3610ME 7 2.70 GHz 3.30 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2300 6 2.80 GHz 3.10 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2310 6 2.90 GHz 3.20 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2320 6 3.00 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2380P 3.10 GHz 3.40 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2390T 6 2.70 GHz 3.50 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2400 6 3.10 GHz 3.40 GHz No turbo 4 No
Intel Core i5-2400S 6 2.50 GHz 3.30 GHz No turbo 4 No
Intel Core i5-2405S 6 2.50 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2410M 6 2.30 GHz 2.90 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2415M 6 2.30 GHz 2.90 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2430M 6 2.40 GHz 3.00 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2435M 6 2.40 GHz 3.00 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2450M 6 2.50 GHz 3.10 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2450P 3.20 GHz 3.50 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2467M 6 1.60 GHz 2.30 GHz 2.00 GHz 2 Yes
Intel Core i5-2500 6 3.30 GHz 3.70 GHz No turbo 4 No
Intel Core i5-2500k 6 3.30 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 No
Intel Core i5-2500S 6 2.70 GHz 3.70 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2500T 6 2.30 GHz 3.30 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2510E 6 2.50 GHz 3.10 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2515E 6 2.50 GHz 3.10 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2520M 6 2.50 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 2 Yes
Intel Core i5-2537M 6 1.40 GHz 2.30 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2540M 6 2.60 GHz 3.30 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-2550k 3.40 GHz 3.80 GHz -- 4 No
Intel Core i5-2557M 6 1.70 GHz 2.70 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-11400F 2.60 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11600F 2.80 GHz 4.80 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11600KF 3.90 GHz 4.90 GHz 4.60 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11260H 11 2.60 GHz 4.40 GHz 3.60 GHz 6 Yes
Intel Core i5-11400H 11 2.70 GHz 4.50 GHz 3.70 GHz 6 Yes
Intel Core i5-1140G7 12 1.80 GHz 4.20 GHz 3.20 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1145G7E 12 1.50 GHz 4.10 GHz 2.80 GHz 4 Yes
Intel Core i5-1145GRE 12 1.50 GHz 4.10 GHz 2.80 GHz 4 Yes
Intel Core i5-11500H 11 2.90 GHz 4.60 GHz 3.80 GHz 6 Yes
Intel Core i5-1155G7 12 2.50 GHz 4.40 GHz 3.80 GHz 4 Yes
Intel Core i5-12600K 11 3.70 GHz (4.90 GHz) 3.70 GHz (4.90 GHz) 2.80 GHz (3.60 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-12600KF 3.70 GHz (4.90 GHz) 3.70 GHz (4.90 GHz) 2.80 GHz (3.60 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-12400 12 2.50 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-1230U 13 1.00 GHz (4.40 GHz) 1.00 GHz (4.40 GHz) 0.70 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-1235U 13 1.30 GHz (4.40 GHz) 1.30 GHz (4.40 GHz) 0.90 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-12400F 2.50 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-12400T 12 1.80 GHz 4.20 GHz 3.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-1240P 13 1.70 GHz (4.40 GHz) 1.70 GHz (4.40 GHz) 1.20 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-1240U 13 1.10 GHz (4.40 GHz) 1.10 GHz (4.40 GHz) 0.80 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-12450H 12 2.00 GHz (4.40 GHz) 2.00 GHz (4.40 GHz) 1.50 GHz (3.30 GHz) 8 Yes
Intel Core i5-1245U 13 1.60 GHz (4.40 GHz) 1.60 GHz (4.40 GHz) 1.20 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-12500 11 3.00 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-12500E 11 2.90 GHz 4.50 GHz 3.90 GHz 6 Yes
Intel Core i5-12500H 13 2.80 GHz (4.50 GHz) 2.80 GHz (4.50 GHz) 1.80 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-12500T 11 2.00 GHz 4.40 GHz 3.20 GHz 6 Yes
Intel Core i5-12500TE 11 1.90 GHz 4.30 GHz 3.00 GHz 6 Yes
Intel Core i5-1250P 13 1.70 GHz (4.40 GHz) 1.70 GHz (4.40 GHz) 1.20 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-12600 11 3.30 GHz 4.80 GHz 4.40 GHz 6 Yes
Intel Core i5-12600H 13 2.00 GHz (4.50 GHz) 2.00 GHz (4.50 GHz) 2.00 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-12600HE 13 2.50 GHz (4.50 GHz) 2.50 GHz (4.50 GHz) 1.80 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-12600T 11 2.10 GHz 4.60 GHz 3.40 GHz 6 Yes
Intel Core i5-13400 11 2.50 GHz (4.60 GHz) 2.50 GHz (4.60 GHz) 2.50 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-13400F 2.50 GHz (4.60 GHz) 2.50 GHz (4.60 GHz) 2.50 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-13500 11 2.50 GHz (5.20 GHz) 2.50 GHz (5.20 GHz) 2.80 GHz (4.00 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-13600 11 2.70 GHz (5.00 GHz) 2.70 GHz (5.00 GHz) 1.80 GHz (4.00 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-13600K 11 3.50 GHz (5.10 GHz) 3.50 GHz (5.10 GHz) 2.60 GHz (3.90 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-13600KF 3.50 GHz (5.10 GHz) 3.50 GHz (5.10 GHz) 2.60 GHz (3.90 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-1235UL 13 2.50 GHz (4.40 GHz) 2.50 GHz (4.40 GHz) 0.90 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-12450HX 11 2.40 GHz (4.40 GHz) 2.40 GHz (4.40 GHz) 1.80 GHz (3.10 GHz) 8 Yes
Intel Core i5-1245UL 13 2.50 GHz (4.40 GHz) 2.50 GHz (4.40 GHz) 1.20 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-760 2.80 GHz 3.33 GHz -- 4 No
Intel Core i5-750S 2.40 GHz 3.20 GHz -- 4 No
Intel Core i5-750 2.66 GHz 3.20 GHz -- 4 No
Intel Core i5-661 5 3.33 GHz 3.60 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-650 5 3.20 GHz 3.46 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-680 5 3.60 GHz 3.86 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-660 5 3.33 GHz 3.60 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-10310U 9.5 1.70 GHz 4.40 GHz -- 4 Yes
Intel Core i5-10505 9.5 3.20 GHz 4.60 GHz -- 6 Yes
Intel Core i5-12500HL 13 2.50 GHz (4.50 GHz) 2.50 GHz (4.50 GHz) 1.80 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-12600HX 11 2.50 GHz (4.60 GHz) 2.50 GHz (4.60 GHz) 1.80 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-11320H 12 3.20 GHz 4.50 GHz -- 4 Yes
Intel Core i5-10500E 9.5 3.10 GHz 4.20 GHz -- 6 Yes
Intel Core i5-11500B 11 3.30 GHz 4.60 GHz -- 6 Yes
Intel Core i5-655K 5 3.20 GHz 3.46 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-670 5 3.46 GHz 3.73 GHz -- 2 Yes
Intel Core i5-10200H 9.5 2.40 GHz 4.10 GHz -- 4 Yes
Intel Core i5-12600HL 13 2.70 GHz (4.50 GHz) 2.70 GHz (4.50 GHz) 2.00 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-13490F 2.50 GHz (4.80 GHz) 2.50 GHz (4.80 GHz) 1.80 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-1335U 13 1.30 GHz (4.60 GHz) 1.30 GHz (4.60 GHz) 0.90 GHz (3.40 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-13500HX 13 2.50 GHz (4.70 GHz) 2.50 GHz (4.70 GHz) 1.80 GHz (3.50 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-1340P 13 1.80 GHz (4.60 GHz) 1.80 GHz (4.60 GHz) 1.30 GHz (3.40 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-13500E 11 2.40 GHz (4.60 GHz) 2.40 GHz (4.60 GHz) 1.50 GHz (3.30 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-13500TE 11 1.30 GHz (4.50 GHz) 1.30 GHz (4.50 GHz) 1.10 GHz (3.10 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-13500T 11 1.60 GHz (4.60 GHz) 1.60 GHz (4.60 GHz) 1.20 GHz (3.20 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-1340PE 13 1.80 GHz (4.50 GHz) 1.80 GHz (4.50 GHz) 1.30 GHz (3.30 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-1334U 13 1.30 GHz (4.60 GHz) 1.30 GHz (4.60 GHz) 0.90 GHz (3.40 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-1335UE 13 1.30 GHz (4.50 GHz) 1.30 GHz (4.50 GHz) 0.80 GHz (3.30 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-1345UE 13 1.40 GHz (4.60 GHz) 1.40 GHz (4.60 GHz) 1.00 GHz (3.40 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-13500H 13 2.60 GHz (4.70 GHz) 2.60 GHz (4.70 GHz) 1.90 GHz (3.50 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-13505H 13 2.60 GHz (4.70 GHz) 2.60 GHz (4.70 GHz) 1.90 GHz (3.50 GHz) 12 Yes
Intel Core i5-13600T 11 1.80 GHz (4.80 GHz) 1.80 GHz (4.80 GHz) 1.30 GHz (3.40 GHz) 14 Yes
Intel Core i5-1345U 13 1.60 GHz (4.70 GHz) 1.60 GHz (4.70 GHz) 1.20 GHz (3.50 GHz) 10 Yes
Intel Core i5-13600H 13 2.80 GHz (4.80 GHz) 2.80 GHz (4.80 GHz) 2.10 GHz (3.60 GHz) 12 Yes
back to top