Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Ryzen

Với bộ vi xử lý Ryzen được giới thiệu vào năm 2017, AMD đã thành công trong việc bắt kịp Intel dẫn đầu thị trường. Bộ vi xử lý Ryzen đang cạnh tranh với dòng Core i của Intel. Ryzen tạo cơ sở cho các bộ xử lý Ryzen thông thường, Ryzen Pro, Ryzen threadripper cũng như Epyc cho các ứng dụng máy chủ. Bộ vi xử lý AMD Ryzen Pro gần như giống với bộ vi xử lý Ryzen bình thường, nhưng cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao để sử dụng cho doanh nghiệp.

AMD Ryzen
Actual generation 4.
Actual architecture Vermeer (Zen 3)
Target market Consumer
Công nghệ 7 nm
Socket AM4, FP5, FP6, TR4 (SP3r2), TRX4 (sTRX4), WRX8 (sWRX8)
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
AMD Ryzen 3 5300G 9 4.00 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 5300U 9 2.60 GHz 3.80 GHz 3.60 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 5400U 9 2.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 Pro 5450U 9 2.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 5500U 9 2.10 GHz 4.00 GHz 3.40 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 5600G 9 3.90 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 5600H 9 3.30 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 5600HS 9 3.00 GHz 4.20 GHz 3.50 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 5600U 9 2.30 GHz 4.20 GHz 3.60 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 5600X 3.70 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 Pro 5650U 9 2.30 GHz 4.20 GHz 3.60 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 5700G 9 3.80 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5700U 9 1.80 GHz 4.30 GHz 3.30 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5800 3.40 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5800H 9 3.20 GHz 4.40 GHz 3.80 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5800HS 9 2.80 GHz 4.40 GHz 3.50 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5800U 9 1.90 GHz 4.40 GHz 3.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5800X 3.80 GHz 4.70 GHz 4.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 Pro 5850U 9 1.90 GHz 4.40 GHz 3.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900 3.50 GHz 4.70 GHz 4.30 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 5900H 9 3.10 GHz 4.60 GHz No turbo 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900HS 9 3.00 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900HX 9 3.30 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900X 3.70 GHz 4.80 GHz 4.50 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 5950X 3.40 GHz 4.90 GHz 4.20 GHz 16 Yes
AMD Ryzen 9 5980HS 9 3.00 GHz 4.80 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5980HX 9 3.30 GHz 4.80 GHz 4.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 3 3100 3.60 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 3250U 8 2.60 GHz 3.50 GHz 2.60 GHz 2 Yes
AMD Ryzen 3 3300X 3.80 GHz 4.30 GHz 4.30 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 4200G 9 3.80 GHz 4.10 GHz 4.10 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 4300G 9 3.80 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 4300GE 9 3.50 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 4300U 9 2.70 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 9 3.80 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 9 3.50 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 9 2.50 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 3500 3.60 GHz 4.10 GHz 4.00 GHz 6 No
AMD Ryzen 5 3500X 3.60 GHz 4.10 GHz 4.00 GHz 6 No
AMD Ryzen 5 3600 3.60 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 3600X 3.80 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 3600XT 3.80 GHz 4.50 GHz 4.50 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 4400GE 9 3.30 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 4500U 9 2.30 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 6 No
AMD Ryzen 5 4600G 9 3.70 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 4600GE 9 3.30 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 4600H 9 3.00 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 4600HS 9 3.00 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 4600U 9 2.10 GHz 4.00 GHz 3.60 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 9 3.70 GHz 4.30 GHz 4.15 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 9 3.30 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 9 2.10 GHz 4.00 GHz 3.60 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 3700X 3.60 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 3800X 3.90 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 3800XT 4.20 GHz 4.70 GHz 4.50 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 4700G 9 3.60 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 4700GE 9 3.10 GHz 4.30 GHz 3.70 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 4700U 9 2.00 GHz 4.10 GHz 3.40 GHz 8 No
AMD Ryzen 7 4800H 9 2.90 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 4800HS 9 2.90 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 4800U 9 1.80 GHz 4.20 GHz 3.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 9 3.60 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 9 3.10 GHz 4.30 GHz 3.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 9 1.70 GHz 4.10 GHz 3.10 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 3900 3.10 GHz 4.30 GHz No turbo 12 Yes
AMD Ryzen 9 3900X 3.80 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 3900XT 4.10 GHz 4.70 GHz 4.60 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 3950X 3.50 GHz 4.70 GHz 4.00 GHz 16 Yes
AMD Ryzen 9 4900H 9 3.30 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 4900HS 9 3.00 GHz 4.30 GHz 3.90 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 4900U 9 2.00 GHz 4.40 GHz 3.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 PRO 3900 3.10 GHz 4.30 GHz No turbo 12 Yes
AMD Ryzen PRO 7 4700U 9 2.00 GHz 4.10 GHz 3.40 GHz 8 No
AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.80 GHz 4.50 GHz 4.00 GHz 24 Yes
AMD Ryzen Threadripper 3970X 3.70 GHz 4.50 GHz 3.80 GHz 32 Yes
AMD Ryzen Threadripper 3990X 2.90 GHz 4.30 GHz 3.20 GHz 64 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX 4.00 GHz 4.30 GHz 4.20 GHz 12 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX 3.90 GHz 4.30 GHz 4.00 GHz 16 Yes
AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 3.50 GHz 4.20 GHz 3.75 GHz 32 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 2.70 GHz 4.20 GHz 3.00 GHz 64 Yes
AMD Ryzen 3 1200 [12nm] 3.10 GHz 3.40 GHz 3.10 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 2200U 8 2.50 GHz 3.40 GHz 2.50 GHz 2 Yes
AMD Ryzen 3 2300X 3.50 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 3200G 8 3.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 3200U 8 2.60 GHz 3.50 GHz 2.60 GHz 2 Yes
AMD Ryzen 3 3250C 8 2.60 GHz 3.50 GHz 2.80 GHz 2 Yes
AMD Ryzen 3 3300U 8 2.10 GHz 3.50 GHz 2.10 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 PRO 2200U 8 2.50 GHz 3.40 GHz 2.50 GHz 2 Yes
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 8 3.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 PRO 3300U 8 2.10 GHz 3.50 GHz 2.10 GHz 4 No
AMD Ryzen 5 1600 AF 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 2500X 3.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 2600 3.40 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 2600H 8 3.20 GHz 3.60 GHz No turbo 4 Yes
AMD Ryzen 5 2600X 3.60 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 3400G 8 3.70 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 3400GE 8 3.30 GHz 4.00 GHz No turbo 4 Yes
AMD Ryzen 5 3500C 8 2.10 GHz 3.70 GHz 2.50 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 3500U 8 2.10 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 3550H 8 2.10 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 3580U 8 2.10 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 8 3.70 GHz 4.20 GHz 4.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 8 3.30 GHz 4.00 GHz No turbo 4 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 8 2.10 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 7 2700 3.20 GHz 4.10 GHz 3.60 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 2700E 2.80 GHz 4.00 GHz 3.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 2700X 3.70 GHz 4.30 GHz 3.85 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 3700C 8 2.30 GHz 4.00 GHz 2.70 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 7 3700U 8 2.30 GHz 4.00 GHz 3.50 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 7 3750H 8 2.30 GHz 4.00 GHz 3.50 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 7 3780U 8 2.30 GHz 4.00 GHz 3.50 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 7 PRO 3700U 8 2.30 GHz 4.00 GHz 3.50 GHz 4 Yes
AMD Ryzen Threadripper 2920X 3.50 GHz 4.30 GHz 3.60 GHz 12 Yes
AMD Ryzen Threadripper 2950X 3.50 GHz 4.40 GHz 3.50 GHz 16 Yes
AMD Ryzen Threadripper 2970WX 3.00 GHz 4.20 GHz 3.00 GHz 24 Yes
AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.00 GHz 4.20 GHz 3.00 GHz 32 Yes
AMD Ryzen 3 1200 3.10 GHz 3.40 GHz 3.10 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 1300X 3.40 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 2200G 8 3.50 GHz 3.70 GHz 3.65 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 2300U 8 2.00 GHz 3.40 GHz 2.00 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 PRO 1200 3.10 GHz 3.40 GHz 3.30 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 PRO 1300 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 8 3.50 GHz 3.70 GHz 3.65 GHz 4 No
AMD Ryzen 3 PRO 2300U 8 2.00 GHz 3.40 GHz 2.00 GHz 4 No
AMD Ryzen 5 1400 3.20 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 1500X 3.50 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 1600X 3.30 GHz 3.70 GHz 3.50 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 2400G 8 3.60 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 2500U 8 2.00 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 Pro 1500 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 Pro 1600 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 8 3.60 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 8 2.00 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 7 1700 3.00 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 1700X 3.40 GHz 3.80 GHz 3.60 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 1800X 3.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 2700U 8 2.20 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 7 2800H 8 3.30 GHz 3.80 GHz No turbo 4 Yes
AMD Ryzen 7 Pro 1700 3.00 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 Pro 1700X 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 PRO 2700U 8 2.20 GHz 3.80 GHz 3.40 GHz 4 Yes
AMD Ryzen Threadripper 1900X 3.80 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen Threadripper 1920X 3.50 GHz 4.00 GHz 3.60 GHz 12 Yes
AMD Ryzen Threadripper 1950X 3.40 GHz 4.00 GHz 3.50 GHz 16 Yes
AMD Ryzen 3 PRO 5350G 9 4.00 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 5650G 9 3.90 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 PRO 5750G 9 3.80 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 3 PRO 5350GE 9 3.60 GHz 4.20 GHz 3.80 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE 9 3.40 GHz 4.40 GHz 3.70 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 PRO 5750GE 9 3.20 GHz 4.60 GHz 3.60 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 4700S 3.20 GHz 4.00 GHz 3.60 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition 9 3.20 GHz 4.60 GHz 3.80 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition 9 3.30 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 5 6600H 9 3.30 GHz 4.50 GHz 3.80 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 6600HS 9 3.30 GHz 4.50 GHz 3.60 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 5 6600U 9 2.90 GHz 4.40 GHz 3.80 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 6800H 9 3.20 GHz 4.70 GHz 3.80 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 6800HS 9 3.20 GHz 4.70 GHz 3.60 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 6800U 9 2.70 GHz 4.70 GHz 3.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 6900HS 9 3.00 GHz 4.60 GHz 3.80 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 6900HX 9 3.30 GHz 4.90 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 6980HS 9 3.30 GHz 5.00 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 6980HX 9 3.30 GHz 5.00 GHz 4.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 3 5425U 9 2.60 GHz 3.80 GHz 3.60 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 5625U 9 2.10 GHz 4.00 GHz 3.40 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 5800X3D 3.40 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 5825U 9 2.00 GHz 4.50 GHz 3.50 GHz 8 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5945WX 4.10 GHz 4.55 GHz 4.30 GHz 12 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX 4.00 GHz 4.55 GHz 4.20 GHz 16 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX 3.80 GHz 4.55 GHz 4.00 GHz 24 Yes
AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 3.60 GHz 4.55 GHz 4.00 GHz 32 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX 2.70 GHz 4.55 GHz 3.20 GHz 64 Yes
AMD Ryzen 5 2400GE 8 3.20 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 4 Yes
back to top