Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Phenom II

AMD Phenom chủ yếu được cài đặt trong máy tính để bàn, nhưng cũng có một số phiên bản di động của bộ xử lý này. Quá trình sản xuất các bộ vi xử lý này diễn ra trong những năm 2009-2011.

AMD Phenom II
Actual generation 5.
Actual architecture Thuban (K10)
Target market Consumer
Công nghệ 45 nm
Socket AM2+, AM3
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
AMD Phenom II X2 511 3.40 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 521 3.50 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 545 3.00 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 550 3.10 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 555 3.20 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 560 3.30 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 565 3.40 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 B53 2.80 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 B55 3.00 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 B57 3.20 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X2 B59 3.40 GHz No turbo No turbo 2 No
AMD Phenom II X3 700e 2.40 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 705e 2.50 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 710 2.60 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 715 2.80 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 720 2.80 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 740 3.00 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 B73 2.80 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 B75 3.00 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X3 B77 3.20 GHz No turbo No turbo 3 No
AMD Phenom II X4 805 2.50 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 810 2.60 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 820 2.80 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 830 2.80 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 840 3.20 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 840T 2.90 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 4 No
AMD Phenom II X4 850 3.30 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 900e 2.40 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 905e 2.50 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 910 2.60 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 910e 2.60 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 920 2.80 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 925 2.80 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 940 3.00 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 945 3.00 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 955 3.20 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 960T 3.00 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 4 No
AMD Phenom II X4 965 3.40 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 970 3.50 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 975 3.60 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 980 3.70 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 B93 2.80 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 B95 3.00 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 B97 3.20 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X4 B99 3.30 GHz No turbo No turbo 4 No
AMD Phenom II X6 1035T 2.60 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1045T 2.70 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1055T 2.80 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1065T 2.90 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1075T 3.00 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1090T 3.20 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1100T 3.30 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 6 No
back to top