Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Phenom II

AMD Phenom chủ yếu được cài đặt trong máy tính để bàn, nhưng cũng có một số phiên bản di động của bộ xử lý này. Quá trình sản xuất các bộ vi xử lý này diễn ra trong những năm 2009-2011.

AMD Phenom II
Actual generation 6.
Actual architecture Thuban (K10)
Target market Consumer
Công nghệ 45 nm
Socket AM2+, AM3
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
AMD Phenom II X2 511 3.40 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 521 3.50 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 545 3.00 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 550 3.10 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 555 3.20 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 560 3.30 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 565 3.40 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 B53 2.80 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 B55 3.00 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 B57 3.20 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X2 B59 3.40 GHz -- -- 2 No
AMD Phenom II X3 700e 2.40 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 705e 2.50 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 710 2.60 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 715 2.80 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 720 2.80 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 740 3.00 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 B73 2.80 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 B75 3.00 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X3 B77 3.20 GHz -- -- 3 No
AMD Phenom II X4 805 2.50 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 810 2.60 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 820 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 830 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 840 3.20 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 840T 2.90 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 4 No
AMD Phenom II X4 850 3.30 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 900e 2.40 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 905e 2.50 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 910 2.60 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 910e 2.60 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 920 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 925 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 940 3.00 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 945 3.00 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 955 3.20 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 960T 3.00 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 4 No
AMD Phenom II X4 965 3.40 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 970 3.50 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 975 3.60 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 980 3.70 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 B93 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 B95 3.00 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 B97 3.20 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X4 B99 3.30 GHz -- -- 4 No
AMD Phenom II X6 1035T 2.60 GHz 3.10 GHz 3.10 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1045T 2.70 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1055T 2.80 GHz 3.30 GHz 3.30 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1065T 2.90 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1075T 3.00 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1090T 3.20 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 6 No
AMD Phenom II X6 1100T 3.30 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 6 No
back to top