Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Integrated GPUs

Đồ họa tích hợp đề cập đến một máy tính mà đơn vị xử lý đồ họa (GPU) được xây dựng trên cùng một khuôn với CPU. Điều này đi kèm với một số lợi ích. Nó nhỏ, tiết kiệm năng lượng và ít tốn kém hơn card đồ họa chuyên dụng

back to top