Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Pentium

Bộ vi xử lý Intel Pentium thế hệ mới nhất (Skylake), chẳng hạn như Intel Pentium G4520 có 2 lõi và dựa trên dòng Intel Core i mới nhất. Chế độ siêu phân luồng và turbo không có sẵn, nhưng thế hệ mới nhất có đầy đủ AES-Ni, ECC và hỗ trợ ảo hóa bao gồm cả VT-d. đồ họa, nhưng không đủ nhanh cho các trò chơi hiện tại. Nhìn chung, Intel Pentium chơi game không tệ và có thể được ghép nối với một card đồ họa chuyên dụng (bên ngoài) để chơi các game hiện tại ở các cài đặt vừa phải. bộ vi xử lý. Bộ vi xử lý Intel Pentium hiện chỉ được sử dụng trong khu vực máy tính để bàn, một số bộ xử lý được đánh dấu bằng chữ T trong tiêu đề và có tốc độ xung nhịp giảm, làm cho chúng chậm hơn nhưng tiết kiệm năng lượng hơn.

Intel Pentium
Actual generation 12.
Actual architecture Alder Lake U
Target market Consumer
Công nghệ 10 nm
Socket AM1, BGA 1023, BGA 1090, BGA 1168, BGA 1170, BGA 1296, BGA 1356, BGA 1515, BGA 1526, BGA 1528, BGA 1667, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, PGA 946, PGA 988
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
Intel Pentium N6211 11 1.20 GHz 3.00 GHz 2.20 GHz 4 No
Intel Pentium 7505 11 2.00 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
Intel Pentium Gold 5405U 9.5 2.30 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold 6405U 9.5 2.40 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6420 9.5 4.00 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6420T 9.5 3.40 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6520 9.5 4.20 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6520T 9.5 3.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6620 9.5 4.40 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G5420 9.5 3.80 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G5420T 9.5 3.20 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6400 9.5 4.00 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6400E 9.5 3.80 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6400T 9.5 3.40 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6400TE 9.5 3.20 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6500 9.5 4.10 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6500T 9.5 3.50 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6600 9.5 4.20 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Silver N6000 11 1.10 GHz 3.30 GHz 2.50 GHz 4 No
Intel Pentium Silver N6005 11 2.00 GHz 3.30 GHz 3.00 GHz 4 No
Intel Pentium Gold 4415Y 9.5 1.70 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G5400 9.5 3.70 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G5400T 9.5 3.10 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G5500 9.5 3.80 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G5500T 9.5 3.20 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G5600 9.5 3.90 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Silver J5040 9.5 2.00 GHz 3.20 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Pentium Silver N5030 9.5 1.10 GHz 3.10 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Pentium G4560 9.5 3.50 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium G4560T 9.5 2.90 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium G4600 9.5 3.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium G4600T 9.5 3.00 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium G4620 9.5 3.70 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold 4410Y 9.5 1.50 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold 4415U 9.5 2.30 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold 4425Y 9.5 1.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium J6425 11 1.80 GHz 3.00 GHz 2.70 GHz 4 No
Intel Pentium N6415 11 1.20 GHz 3.00 GHz 2.20 GHz 4 No
Intel Pentium Silver J5005 9.5 1.50 GHz 2.80 GHz 2.70 GHz 4 No
Intel Pentium Silver N5000 9.5 1.10 GHz 2.70 GHz 2.70 GHz 4 No
Intel Pentium 4405U 9 2.10 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium 4405Y 9 1.50 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium G4400 9 3.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G4400T 9 2.90 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G4500 9 3.50 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G4500T 9 3.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G4520 9 3.60 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium J4205 9 1.50 GHz 2.60 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Pentium N4200 9 1.10 GHz 2.50 GHz 2.50 GHz 4 No
Intel Pentium 3805U 8 1.90 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Pentium 3825U 8 1.90 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium D1507 1.20 GHz 1.20 GHz 1.20 GHz 2 No
Intel Pentium D1508 2.20 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 2 Yes
Intel Pentium D1509 1.50 GHz 1.50 GHz 1.50 GHz 2 No
Intel Pentium D1517 1.60 GHz 2.20 GHz 2.20 GHz 4 Yes
Intel Pentium J3710 8 1.60 GHz 2.64 GHz 2.64 GHz 4 No
Intel Pentium N3700 8 1.60 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Pentium N3710 8 1.60 GHz 2.56 GHz 2.56 GHz 4 No
Intel Pentium 2020M 7 2.40 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 2030M 7 2.50 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 2117U 7 1.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 2127U 7 1.90 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 2129Y 7 1.10 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3220 7.5 3.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3220T 7.5 2.60 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3240 7.5 3.10 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3240T 7.5 2.70 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3250 7.5 3.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3250T 7.5 2.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3258 7.5 3.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3420 7.5 3.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3430 7.5 3.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3440 7.5 3.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3440T 7.5 2.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3450 7.5 3.40 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3450T 7.5 2.90 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G3460 7.5 3.50 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium J2850 7 2.41 GHz 2.67 GHz 2.67 GHz 4 No
Intel Pentium J2900 7 2.41 GHz 2.67 GHz 2.67 GHz 4 No
Intel Pentium N3510 7 2.40 GHz -- -- 4 No
Intel Pentium N3520 7 2.17 GHz 2.42 GHz 2.42 GHz 4 No
Intel Pentium N3530 7 2.16 GHz 2.58 GHz 2.58 GHz 4 No
Intel Pentium N3540 7 2.16 GHz 2.66 GHz 2.66 GHz 4 No
Intel Pentium G2010 7 2.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G2020 7 2.90 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium G2030 7 3.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 3550M 7.5 2.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 3556U 7.5 1.70 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 3558U 7.5 1.70 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 3560M 7.5 2.40 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 3560Y 7.5 1.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 3561Y 7.5 1.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 957 6 1.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 967 6 1.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 977 6 1.40 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 987 6 1.50 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 997 6 1.60 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium B940 6 2.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium B950 6 2.10 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium B960 6 2.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium B970 6 2.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium B980 6 2.40 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium g860 6 3.00 GHz No turbo No turbo 2 No
Intel Pentium G860T 6 2.60 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium Gold 4417U 9.5 2.30 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6405 9.5 4.10 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6405T 9.5 3.50 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6505 9.5 4.20 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6505T 9.5 3.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G6605 9.5 4.30 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium D1519 1.50 GHz 2.10 GHz 2.10 GHz 4 Yes
Intel Pentium G860 6 3.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium 8500 12 1.00 GHz (4.40 GHz) 1.00 GHz (4.40 GHz) 0.70 GHz (3.30 GHz) 5 Yes
Intel Pentium 8505 12 1.20 GHz (4.40 GHz) 1.20 GHz (4.40 GHz) 0.90 GHz (3.30 GHz) 5 Yes
Intel Pentium Gold G7400 13 3.70 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G7400E 13 3.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G7400T 13 3.10 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold G7400TE 13 3.00 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium Gold 7505 11 2.00 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
Intel Pentium J6426 11 2.00 GHz 3.00 GHz -- 4 No
Intel Pentium Gold 6500Y 9.5 1.10 GHz 3.40 GHz 2.40 GHz 2 Yes
Intel Pentium E2220 2.40 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T4400 2.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T2390 1.86 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E6800 3.33 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E6700 3.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E2210 2.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E2200 2.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T3200 2.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E6500 2.93 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E6500K 2.93 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E2180 2.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E5200 2.50 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E2160 1.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T2370 1.73 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T2330 1.60 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E5300 2.60 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E5800 3.20 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E5700 3.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E6300 2.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E5400 2.70 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T3400 2.16 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E2140 1.60 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T2410 2.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium D 915 2.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T4500 2.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T4200 2.00 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium T4300 2.10 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium Gold G5600F 3.90 GHz -- -- 2 Yes
Intel Pentium T2310 1.46 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E5500 2.80 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium E6600 3.06 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium SU4100 1.30 GHz -- -- 2 No
Intel Pentium Gold 8500 12 1.00 GHz (4.40 GHz) 1.00 GHz (4.40 GHz) 0.70 GHz (3.30 GHz) 5 Yes
back to top