Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Atom

Bộ vi xử lý Intel Atom rất tiết kiệm và được sử dụng trong netbook, máy tính xách tay nhỏ và máy chủ mini. Bộ xử lý Atom, bắt đầu bằng chữ E được thiết kế cho mục đích sử dụng cá nhân và có thẻ video bên trong. Chúng có từ 1 đến 4 lõi vật lý và hỗ trợ So-Dimms điện áp thấp DDR3. Tuy nhiên, dòng nguyên tử C mới được thiết kế để sử dụng trong các máy chủ mini hoặc máy chủ web, bộ xử lý Intel Atom C có thể cung cấp tới 8 lõi CPU vật lý, nhưng như dòng E dành cho mục đích sử dụng cá nhân, hầu như tất cả các bộ vi xử lý Intel Atom đều thiếu công nghệ Siêu phân luồng. Intel Atom C2750 8 nhân nhanh nhất cung cấp một nửa tốc độ của Intel Xeon 1220 v3 và chỉ sử dụng 25% năng lượng của Xeons. Intel Atom C-Series hỗ trợ tối đa 4 mô-đun bộ nhớ với tối đa 16GB, dẫn đến tổng số trong số 64GB DDR3-1333. Điều này sẽ dẫn đến băng thông bộ nhớ là 25,3GB / s.Dành cho bộ vi xử lý Intel Celeron và Intel Pentium dựa trên dòng Intel Core i mới nhất, bộ vi xử lý Intel Atom được phát triển độc lập.

Intel Atom
Actual generation 6.
Actual architecture Parker Ridge
Target market Consumer
Công nghệ 10 nm
Socket BGA 1170, BGA 1283, BGA 1296, BGA 1310, BGA 138, BGA 1380, BGA 559, BGA 592
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
Intel Atom x6200FE 1.00 GHz -- -- 2 No
Intel Atom x6211E 11 1.30 GHz 3.00 GHz 2.20 GHz 2 No
Intel Atom x6212RE 11 1.20 GHz -- -- 2 No
Intel Atom x6413E 11 1.50 GHz 3.00 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Atom x6414RE 11 1.50 GHz -- -- 4 No
Intel Atom x6425E 11 2.00 GHz 3.00 GHz 2.70 GHz 4 No
Intel Atom x6425RE 11 1.90 GHz -- -- 4 No
Intel Atom x6427FE 11 1.90 GHz -- -- 4 No
Intel Atom x7-E3950 9 1.60 GHz 2.00 GHz -- 4 No
Intel Atom x5-E8000 8 1.04 GHz 2.00 GHz -- 4 No
Intel Atom x5-Z8300 8 1.44 GHz 1.84 GHz 1.84 GHz 4 No
Intel Atom x5-Z8350 8 1.44 GHz 1.92 GHz 1.92 GHz 4 No
Intel Atom x5-Z8500 8 1.44 GHz 2.24 GHz 2.24 GHz 4 No
Intel Atom x5-Z8550 8 1.44 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Atom x7-Z8700 8 1.60 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 4 No
Intel Atom x7-Z8750 8 1.60 GHz 2.56 GHz 2.56 GHz 4 No
Intel Atom C2350 1.70 GHz 2.00 GHz 2.00 GHz 2 No
Intel Atom C2530 1.70 GHz 2.00 GHz 2.00 GHz 4 No
Intel Atom C2550 2.40 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 4 No
Intel Atom C2730 1.70 GHz 2.00 GHz 2.00 GHz 8 No
Intel Atom C2750 2.40 GHz 2.60 GHz 2.60 GHz 8 No
Intel Atom E3805 1.33 GHz -- -- 2 No
Intel Atom E3815 7 1.46 GHz -- -- 1 No
Intel Atom E3825 7 1.33 GHz -- -- 2 No
Intel Atom E3826 7 1.46 GHz -- -- 2 No
Intel Atom E3827 7 1.75 GHz -- -- 2 No
Intel Atom E3845 7 1.91 GHz -- -- 4 No
Intel Atom S1220 1.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom S1240 1.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom S1260 2.00 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom Z3735D 7 1.33 GHz 1.83 GHz 1.83 GHz 4 No
Intel Atom Z3735E 7 1.33 GHz 1.83 GHz 1.83 GHz 4 No
Intel Atom Z3735F 7 1.33 GHz 1.83 GHz 1.83 GHz 4 No
Intel Atom Z3735G 7 1.33 GHz 1.83 GHz 1.83 GHz 4 No
Intel Atom Z3736F 7 1.33 GHz 2.16 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3736G 7 1.33 GHz 2.16 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3740 7 1.33 GHz 1.86 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3740D 7 1.33 GHz 1.83 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3745 7 1.33 GHz 1.86 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3745D 7 1.33 GHz 1.83 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3770 7 1.46 GHz 2.39 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3770D 7 1.50 GHz 2.41 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3775 7 1.46 GHz 2.39 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3775D 7 1.49 GHz 2.41 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3785 7 1.49 GHz 2.41 GHz -- 4 No
Intel Atom Z3795 7 1.59 GHz 2.39 GHz -- 4 No
Intel Atom D2500 1.86 GHz -- -- 2 No
Intel Atom D2550 1.86 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom D2560 2.00 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom D2700 2.13 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom N2600 1.60 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom N2800 1.86 GHz -- -- 2 Yes
Intel Atom Z3460 -- 1.60 GHz -- 2 No
Intel Atom C3308 1.60 GHz 2.10 GHz 2.10 GHz 2 No
Intel Atom C3336 1.50 GHz -- -- 2 No
Intel Atom C3338 1.50 GHz 2.20 GHz 2.20 GHz 2 No
Intel Atom C3338R 1.80 GHz 2.20 GHz 2.00 GHz 2 No
Intel Atom C3436L 1.30 GHz -- -- 4 No
Intel Atom C3508 1.60 GHz -- -- 4 No
Intel Atom C3538 2.10 GHz -- -- 4 No
Intel Atom C3558 2.20 GHz -- -- 4 No
Intel Atom C3558R 2.40 GHz -- -- 4 No
Intel Atom C3708 1.70 GHz -- -- 8 No
Intel Atom C3750 2.20 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 8 No
Intel Atom C3758 2.20 GHz -- -- 8 No
Intel Atom C3758R 2.40 GHz -- -- 8 No
Intel Atom C3808 2.00 GHz -- -- 12 No
Intel Atom C3830 1.90 GHz 2.30 GHz 2.30 GHz 12 No
Intel Atom C3850 2.10 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 12 No
Intel Atom C3858 2.00 GHz -- -- 12 No
Intel Atom C3950 1.70 GHz 2.20 GHz 2.20 GHz 16 No
Intel Atom C3955 2.10 GHz 2.40 GHz 2.40 GHz 16 No
Intel Atom C3958 2.00 GHz -- -- 16 No
Intel Atom C5115 2.80 GHz -- -- 4 No
Intel Atom C5125 2.80 GHz -- -- 8 No
Intel Atom C5310 1.60 GHz -- -- 4 No
Intel Atom C5320 2.40 GHz -- -- 8 No
Intel Atom C5325 2.40 GHz -- -- 8 No
Intel Atom Z3580 2.33 GHz -- -- 4 No
Intel Atom Z3560 1.83 GHz -- -- 4 No
Intel Atom N2100 1.60 GHz -- -- 1 Yes
Intel Atom Z3530 1.33 GHz -- -- 4 No
Intel Atom x5-Z8330 8 1.44 GHz 1.92 GHz -- 4 No
Intel Atom Z2460 1.60 GHz -- -- 1 Yes
Intel Atom Z2420 1.20 GHz -- -- 1 Yes
Intel Atom CE5315 1.20 GHz -- -- 2 No
Intel Atom C2538 2.40 GHz -- -- 4 No
Intel Atom N470 1.83 GHz -- -- 1 Yes
Intel Atom x7425E 12 1.50 GHz 3.40 GHz -- 4 No
Intel Atom x7211E 12 1.00 GHz 3.20 GHz -- 2 No
back to top