Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Athlon II

AMD Athlon II là một bộ xử lý đa lõi và được thiết kế để sử dụng trong máy tính để bàn. Thế hệ thứ 5 mới nhất, dựa trên kiến trúc Bulldozer với các lõi "Piledriver" và hiện bao gồm hai dòng model sau: Trinity và Richland. Việc sản xuất bộ vi xử lý này được tiếp tục từ năm 2009. Ông là người kế thừa trực tiếp bộ vi xử lý Athlon X2.

AMD Athlon II
Actual generation 5.
Actual architecture Kaveri
Target market Consumer
Công nghệ 32 nm
Socket FM2, FM2+
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
AMD Athlon II X4 860K 3.70 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 4 No
AMD Athlon II X2 340 3.20 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 2 No
AMD Athlon II X2 370K 4.00 GHz 4.20 GHz 4.20 GHz 2 No
AMD Athlon II X4 740 3.20 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 No
AMD Athlon II X4 750K 3.40 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 4 No
AMD Athlon II X4 760K 3.80 GHz 4.10 GHz 4.10 GHz 4 No
AMD Athlon II X4 631 2.60 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 638 2.70 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 641 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 651 3.00 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 651K 3.00 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II 170u 2.00 GHz -- -- 1 No
AMD Athlon II X2 210e 2.60 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 215 2.70 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 220 2.80 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 235e 2.70 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 240 2.80 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 240e 2.80 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 245 2.90 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 245e 2.90 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X4 615e 2.50 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 605e 2.30 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X3 435 2.90 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X4 640 3.00 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X3 455 3.30 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X4 630 2.80 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 620e 2.60 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 620 2.60 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 600e 2.20 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X4 635 2.90 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X2 280 3.60 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 250e 3.00 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X3 400e 2.20 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X3 405e 2.30 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X2 260u 1.80 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X3 425 2.70 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X3 425e 2.70 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X3 440 3.00 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X4 610e 2.40 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X3 420e 2.60 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X3 460 3.40 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X2 250 3.00 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X4 645 3.10 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon II X2 260 3.20 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 255 3.10 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 270u 2.00 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X2 270 3.40 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X3 415e 2.50 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X2 250u 1.60 GHz -- -- 2 No
AMD Athlon II X3 450 3.20 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X3 445 3.10 GHz -- -- 3 No
AMD Athlon II X2 265 3.30 GHz -- -- 2 No
back to top