Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Athlon

Bộ vi xử lý AMD Athlon mới dựa trên kiến trúc Dali (Zen +) và được sản xuất ở bước sóng 14 nm. Bộ vi xử lý AMD Athlon có 2-4 lõi và có thể so sánh với bộ vi xử lý Celeron hoặc Pentium của Intel về hiệu năng. Kiến trúc mới Kabini rất tiết kiệm và đôi khi có thể cạnh tranh với nền tảng Bay Trail của Intel. Đơn vị đồ họa tích hợp trong bộ xử lý AMDs Athlon có thể so sánh với Intels HD Graphics 4000.

AMD Athlon
Actual generation 6.
Actual architecture Mendocino (Zen 2)
Target market Consumer
Công nghệ 6 nm
Socket AM1, FM2+, FP5
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
AMD Athlon Gold 3150U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon Silver 3050U 8 2.30 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 2 No
AMD Athlon 5150 5 1.60 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon 5350 5 2.05 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon Gold 3150C 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon Silver 3050C 8 2.30 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 2 Yes
AMD Athlon X4 835 3.10 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 4 No
AMD Athlon X4 845 3.50 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 No
AMD Athlon 3000G 8 3.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
AMD Athlon 200GE 8 3.20 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 2 Yes
AMD Athlon 220GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon 240GE 8 3.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
AMD Athlon 300U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon PRO 300GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon PRO 300U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon Silver 3050e 8 1.40 GHz 2.80 GHz 1.80 GHz 2 Yes
AMD Athlon Gold 7220U 9 2.40 GHz 3.70 GHz 22 Yes
AMD Athlon 300GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz -- 2 Yes
AMD Athlon 320GE 8 3.50 GHz 3.50 GHz -- 2 Yes
AMD Athlon Gold 3150G 8 3.50 GHz 3.90 GHz -- 4 No
AMD Athlon Gold 3150GE 8 3.50 GHz 3.80 GHz -- 4 No
AMD Athlon Gold Pro 3150G 8 3.50 GHz 3.90 GHz -- 4 No
AMD Athlon Gold Pro 3150GE 8 3.50 GHz 3.80 GHz -- 4 No
AMD Athlon Silver Pro 3125GE 8 3.40 GHz -- -- 2 Yes
AMD Athlon Gold PRO 4150GE 9 3.30 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 Yes
back to top