Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics (Haswell GT1)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7.5
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 10
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 80
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q4/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS 136 GFLOPS 34 GFLOPS
0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS 160 GFLOPS 40 GFLOPS
0.20 GHz 1.05 GHz 336 GFLOPS 168 GFLOPS 42 GFLOPS
0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS 176 GFLOPS 44 GFLOPS
0.35 GHz 1.05 GHz 336 GFLOPS 168 GFLOPS 42 GFLOPS
0.35 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS 176 GFLOPS 44 GFLOPS
0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS 184 GFLOPS 46 GFLOPS
0.35 GHz 1.20 GHz 384 GFLOPS 192 GFLOPS 48 GFLOPS
0.40 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS 176 GFLOPS 44 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 2950M 0.40 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Celeron 2955U 0.20 GHz 1.00 GHz 160 GFLOPS
Intel Celeron 2957U 0.20 GHz 1.00 GHz 160 GFLOPS
Intel Celeron 2961Y 0.20 GHz 0.85 GHz 136 GFLOPS
Intel Celeron 2970M 0.40 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Celeron 2980U 0.20 GHz 1.00 GHz 160 GFLOPS
Intel Celeron 2981U 0.20 GHz 1.00 GHz 160 GFLOPS
Intel Celeron G1820 0.35 GHz 1.05 GHz 168 GFLOPS
Intel Celeron G1820T 0.20 GHz 1.05 GHz 168 GFLOPS
Intel Celeron G1820TE 0.20 GHz 1.00 GHz 160 GFLOPS
Intel Celeron G1830 0.35 GHz 1.05 GHz 168 GFLOPS
Intel Celeron G1840 0.35 GHz 1.05 GHz 168 GFLOPS
Intel Celeron G1840T 0.20 GHz 1.05 GHz 168 GFLOPS
Intel Celeron G1850 0.35 GHz 1.05 GHz 168 GFLOPS
Intel Pentium 3550M 0.40 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium 3556U 0.20 GHz 1.00 GHz 160 GFLOPS
Intel Pentium 3558U 0.20 GHz 1.00 GHz 160 GFLOPS
Intel Pentium 3560M 0.40 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium 3560Y 0.20 GHz 0.85 GHz 136 GFLOPS
Intel Pentium 3561Y 0.20 GHz 0.85 GHz 136 GFLOPS
Intel Pentium G3220 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3220T 0.20 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3240 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3240T 0.20 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3250 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3250T 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3258 0.35 GHz 1.15 GHz 184 GFLOPS
Intel Pentium G3420 0.35 GHz 1.15 GHz 184 GFLOPS
Intel Pentium G3430 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3440 0.35 GHz 1.15 GHz 184 GFLOPS
Intel Pentium G3440T 0.20 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3450 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3450T 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Pentium G3460 0.35 GHz 1.10 GHz 176 GFLOPS
Intel Xeon E3-1265L v3 0.35 GHz 1.20 GHz 192 GFLOPS
back to top