Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics (Ivy Bridge GT1)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7
Phiên bản DirectX 11.0
Execution units 6
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 48
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q4/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.35 GHz 0.80 GHz 154 GFLOPS 77 GFLOPS 19 GFLOPS
0.35 GHz 0.85 GHz 163 GFLOPS 82 GFLOPS 20 GFLOPS
0.35 GHz 0.90 GHz 173 GFLOPS 86 GFLOPS 22 GFLOPS
0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS 96 GFLOPS 24 GFLOPS
0.35 GHz 1.10 GHz 211 GFLOPS 106 GFLOPS 26 GFLOPS
0.65 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS 96 GFLOPS 24 GFLOPS
0.65 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS 101 GFLOPS 25 GFLOPS
0.65 GHz 1.10 GHz 211 GFLOPS 106 GFLOPS 26 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 1000M 0.65 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Celeron 1005M 0.65 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Celeron 1007U 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Celeron 1017U 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Celeron 1019Y 0.35 GHz 0.80 GHz 77 GFLOPS
Intel Celeron 1020E 0.65 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Celeron 1020M 0.65 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Celeron 1037U 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Celeron 1047UE 0.35 GHz 0.90 GHz 86 GFLOPS
Intel Celeron G1610 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Celeron G1610T 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Celeron G1620 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Celeron G1620T 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Celeron G1630 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Pentium 2020M 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Pentium 2030M 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Pentium 2117U 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Pentium 2127U 0.35 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Pentium 2129Y 0.35 GHz 0.85 GHz 82 GFLOPS
Intel Pentium G2010 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Pentium G2020 0.65 GHz 1.05 GHz 101 GFLOPS
Intel Pentium G2030 0.65 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
back to top