Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 4400

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7.5
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 20
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 160
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q2/2013

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.95 GHz 608 GFLOPS 304 GFLOPS 76 GFLOPS
0.20 GHz 1.00 GHz 640 GFLOPS 320 GFLOPS 80 GFLOPS
0.20 GHz 1.10 GHz 704 GFLOPS 352 GFLOPS 88 GFLOPS
0.20 GHz 1.15 GHz 736 GFLOPS 368 GFLOPS 92 GFLOPS
0.35 GHz 1.15 GHz 736 GFLOPS 368 GFLOPS 92 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-4005U 0.20 GHz 0.95 GHz 304 GFLOPS
Intel Core i3-4010U 0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4025U 0.20 GHz 0.95 GHz 304 GFLOPS
Intel Core i3-4030U 0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4100U 0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4120U 0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i3-4130 0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4130T 0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4150 0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4150T 0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4160 0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4160T 0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4170 0.35 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i3-4170T 0.20 GHz 1.15 GHz 368 GFLOPS
Intel Core i5-4200U 0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i5-4210U 0.20 GHz 1.00 GHz 320 GFLOPS
Intel Core i5-4300U 0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i5-4310U 0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i7-4500U 0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i7-4510U 0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
Intel Core i7-4600U 0.20 GHz 1.10 GHz 352 GFLOPS
back to top