Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon Vega 3 Graphics

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 12
Execution units 3
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.00 GHz -- 768 GFLOPS 384 GFLOPS 96 GFLOPS
1.10 GHz -- 844 GFLOPS 422 GFLOPS 106 GFLOPS
1.20 GHz -- 922 GFLOPS 461 GFLOPS 115 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Athlon 200GE 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Athlon 220GE 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Athlon 240GE 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Athlon 3000G 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Athlon 300U 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Athlon Gold 3150C 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Athlon Gold 3150U 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Athlon PRO 300GE 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Athlon PRO 300U 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Athlon Silver 3050C 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Athlon Silver 3050U 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Ryzen 3 2200U 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Ryzen 3 3200U 1.20 GHz -- 461 GFLOPS
AMD Ryzen 3 3250C 1.20 GHz -- 461 GFLOPS
AMD Ryzen 3 3250U 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 2200U 1.10 GHz -- 422 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded R1102G 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded R1305G 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded R1505G 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded R1606G 1.20 GHz -- 461 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V1202B 1.00 GHz -- 384 GFLOPS
back to top