Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 10.1
Execution units 6
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 48
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 32 nm
Released Date Q2/2011

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.35 GHz 0.80 GHz 154 GFLOPS 77 GFLOPS 19 GFLOPS
0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS 91 GFLOPS 23 GFLOPS
0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS 96 GFLOPS 24 GFLOPS
0.65 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS 91 GFLOPS 23 GFLOPS
0.65 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS 96 GFLOPS 24 GFLOPS
0.65 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS 101 GFLOPS 25 GFLOPS
0.65 GHz 1.10 GHz 211 GFLOPS 106 GFLOPS 26 GFLOPS
0.65 GHz 1.15 GHz 221 GFLOPS 110 GFLOPS 28 GFLOPS
0.85 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS 96 GFLOPS 24 GFLOPS
0.85 GHz 1.10 GHz 211 GFLOPS 106 GFLOPS 26 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 847 0.35 GHz 0.80 GHz 77 GFLOPS
Intel Celeron G530 0.85 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Pentium 957 0.35 GHz 0.80 GHz 77 GFLOPS
Intel Pentium 967 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Pentium 977 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Pentium 987 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Pentium 997 0.35 GHz 1.00 GHz 96 GFLOPS
Intel Pentium B940 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Pentium B950 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Pentium B960 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Pentium B970 0.65 GHz 1.15 GHz 110 GFLOPS
Intel Pentium B980 0.65 GHz 1.15 GHz 110 GFLOPS
Intel Pentium g860 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Pentium G860T 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
back to top