Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 2000

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 10.1
Execution units 6
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 48
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 32 nm
Released Date Q1/2011

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.65 GHz 1.10 GHz 211 GFLOPS 106 GFLOPS 26 GFLOPS
0.65 GHz 1.25 GHz 240 GFLOPS 120 GFLOPS 30 GFLOPS
0.85 GHz 1.10 GHz 211 GFLOPS 106 GFLOPS 26 GFLOPS
0.85 GHz 1.35 GHz 259 GFLOPS 130 GFLOPS 32 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-2100 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i3-2100T 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i3-2102 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i3-2115C 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i3-2120 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i3-2120T 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i3-2130 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2300 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2310 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2320 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2390T 0.65 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2400 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2400S 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2500 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2500S 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2500T 0.65 GHz 1.25 GHz 120 GFLOPS
Intel Core i5-2510E 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i5-2515E 0.85 GHz 1.10 GHz 106 GFLOPS
Intel Core i7-2600 0.85 GHz 1.35 GHz 130 GFLOPS
Intel Core i7-2600S 0.85 GHz 1.35 GHz 130 GFLOPS
back to top