Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 4200

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7.5
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 20
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 160
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q2/2013

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.80 GHz 512 GFLOPS 256 GFLOPS 64 GFLOPS
0.20 GHz 0.85 GHz 544 GFLOPS 272 GFLOPS 68 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-4010Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i3-4012Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i3-4020Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i3-4030Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i5-4200Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i5-4202Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i5-4210Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i5-4220Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i5-4300Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i5-4302Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
Intel Core i7-4610Y 0.20 GHz 0.85 GHz 272 GFLOPS
back to top