Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon Vega 8 Graphics

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 12
Execution units 8
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 512
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.10 GHz -- 2,252 GFLOPS 1,126 GFLOPS 282 GFLOPS
1.20 GHz -- 2,458 GFLOPS 1,229 GFLOPS 307 GFLOPS
1.25 GHz -- 2,560 GFLOPS 1,280 GFLOPS 320 GFLOPS
1.40 GHz -- 2,868 GFLOPS 1,434 GFLOPS 359 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 3 2200G 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
AMD Ryzen 3 3200G 1.25 GHz -- 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 2200G 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 3200G 1.25 GHz -- 1,280 GFLOPS
AMD Ryzen 5 2500U 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
AMD Ryzen 5 2600H 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
AMD Ryzen 5 3500C 1.20 GHz -- 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 5 3500U 1.20 GHz -- 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 5 3550H 1.40 GHz -- 1,434 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 2500U 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 3500U 1.20 GHz -- 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V1404I 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V1605B 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V1756B 1.10 GHz -- 1,126 GFLOPS
back to top