Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon 7 Graphics (Renoir)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12
Execution units 7
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 448
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q1/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.60 GHz -- 2,866 GFLOPS 1,433 GFLOPS 358 GFLOPS
1.80 GHz -- 3,224 GFLOPS 1,612 GFLOPS 403 GFLOPS
1.90 GHz -- 3,404 GFLOPS 1,702 GFLOPS 426 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 5 4400GE 1.90 GHz -- 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600G 1.90 GHz -- 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600GE 1.90 GHz -- 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5500U 1.80 GHz -- 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600G 1.90 GHz -- 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600U 1.80 GHz -- 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 1.90 GHz -- 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650GE 1.90 GHz -- 1,702 GFLOPS
AMD Ryzen 5 Pro 5650U 1.80 GHz -- 1,612 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4700U 1.60 GHz -- 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4800H 1.60 GHz -- 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4800HS 1.60 GHz -- 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 4750U 1.60 GHz -- 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2718 1.60 GHz -- 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2748 1.60 GHz -- 1,433 GFLOPS
AMD Ryzen PRO 7 4700U 1.60 GHz -- 1,433 GFLOPS
back to top