Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon 6 Graphics (Renoir)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12
Execution units 6
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q1/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.50 GHz -- 2,304 GFLOPS 1,152 GFLOPS 288 GFLOPS
1.60 GHz -- 2,458 GFLOPS 1,229 GFLOPS 307 GFLOPS
1.70 GHz -- 2,612 GFLOPS 1,306 GFLOPS 327 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 3 4200G 1.70 GHz -- 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 4300G 1.70 GHz -- 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 4300GE 1.70 GHz -- 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5300U 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5400U 1.60 GHz -- 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 4350G 1.70 GHz -- 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 4350GE 1.70 GHz -- 1,306 GFLOPS
AMD Ryzen 3 Pro 5450U 1.60 GHz -- 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4500U 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600H 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600HS 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 4600U 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600H 1.60 GHz -- 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 5 5600HS 1.60 GHz -- 1,229 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 4650U 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2516 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V2546 1.50 GHz -- 1,152 GFLOPS
back to top