Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel UHD Graphics (Tiger Lake G4)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 11
Phiên bản DirectX 12
Execution units 48
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q3/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 1.10 GHz 1,690 GFLOPS 845 GFLOPS 211 GFLOPS
0.30 GHz 1.25 GHz 1,920 GFLOPS 960 GFLOPS 240 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 6205 0.30 GHz 1.25 GHz 960 GFLOPS
Intel Celeron 6305 0.30 GHz 1.25 GHz 960 GFLOPS
Intel Celeron 6305E 0.30 GHz 1.25 GHz 960 GFLOPS
Intel Celeron N4500 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
Intel Celeron N4505 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
Intel Celeron N5100 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
Intel Celeron N5105 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
Intel Core i3-1110G4 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
Intel Core i3-1115G4 0.30 GHz 1.25 GHz 960 GFLOPS
Intel Core i3-1120G4 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
Intel Core i3-1125G4 0.30 GHz 1.25 GHz 960 GFLOPS
Intel Pentium 7505 0.30 GHz 1.25 GHz 960 GFLOPS
Intel Pentium Silver N6000 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
Intel Pentium Silver N6005 0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS
back to top