Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Graphics 5100

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7.5
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 40
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 320
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q2/2013

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 1.10 GHz 1,408 GFLOPS 704 GFLOPS 176 GFLOPS
0.20 GHz 1.20 GHz 1,536 GFLOPS 768 GFLOPS 192 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-4158U 0.20 GHz 1.10 GHz 704 GFLOPS
Intel Core i5-4258U 0.20 GHz 1.10 GHz 704 GFLOPS
Intel Core i5-4278U 0.20 GHz 1.10 GHz 704 GFLOPS
Intel Core i5-4288U 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i5-4308U 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4558U 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4578U 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
back to top