Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 615

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9.5
Phiên bản DirectX 12
Execution units 24
Max Memory 16 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14nm
Released Date Q2/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 0.85 GHz 653 GFLOPS 326 GFLOPS 82 GFLOPS
0.30 GHz 0.90 GHz 691 GFLOPS 346 GFLOPS 86 GFLOPS
0.30 GHz 0.95 GHz 730 GFLOPS 365 GFLOPS 91 GFLOPS
0.30 GHz 1.00 GHz 768 GFLOPS 384 GFLOPS 96 GFLOPS
0.30 GHz 1.05 GHz 806 GFLOPS 403 GFLOPS 101 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 3965Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Core i5-7Y54 0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS
Intel Core i5-7Y57 0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS
Intel Core i7-7Y75 0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
Intel Core m3-7Y30 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Core m3-7Y32 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4410Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4415Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Pentium Gold 4425Y 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
back to top