Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 400

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 12
Execution units 12
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.50 GHz 210 GFLOPS 105 GFLOPS 26 GFLOPS
0.20 GHz 0.60 GHz 252 GFLOPS 126 GFLOPS 32 GFLOPS
0.32 GHz -- 134 GFLOPS 67 GFLOPS 17 GFLOPS
0.32 GHz 0.60 GHz 252 GFLOPS 126 GFLOPS 32 GFLOPS
0.32 GHz 0.64 GHz 269 GFLOPS 134 GFLOPS 34 GFLOPS
0.32 GHz 0.70 GHz 294 GFLOPS 147 GFLOPS 37 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Atom x5-E8000 0.32 GHz -- 67 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8300 0.20 GHz 0.50 GHz 105 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8350 0.20 GHz 0.50 GHz 105 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8500 0.20 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Atom x5-Z8550 0.20 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron J3060 0.32 GHz 0.70 GHz 147 GFLOPS
Intel Celeron J3160 0.32 GHz 0.70 GHz 147 GFLOPS
Intel Celeron N3000 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3010 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3050 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3060 0.32 GHz 0.60 GHz 126 GFLOPS
Intel Celeron N3150 0.32 GHz 0.64 GHz 134 GFLOPS
Intel Celeron N3160 0.32 GHz 0.64 GHz 134 GFLOPS
back to top