Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-400 MP4

Chi tiết kỹ thuật

Generation Utgard
Phiên bản DirectX 0
Execution units 4
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 64
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 28nm
Released Date Q2/2008

Hardware Codec Support

H264 No
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.27 GHz 0.27 GHz 19 GFLOPS 9 GFLOPS 2 GFLOPS
0.40 GHz 0.40 GHz 29 GFLOPS 14 GFLOPS 4 GFLOPS
0.44 GHz 0.44 GHz 32 GFLOPS 16 GFLOPS 4 GFLOPS
0.45 GHz -- 32 GFLOPS 16 GFLOPS 4 GFLOPS
0.53 GHz -- 38 GFLOPS 19 GFLOPS 5 GFLOPS
0.60 GHz 0.60 GHz 43 GFLOPS 22 GFLOPS 5 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 3470 0.45 GHz -- 16 GFLOPS
Samsung Exynos 4210 0.27 GHz 0.27 GHz 9 GFLOPS
Samsung Exynos 4212 0.40 GHz 0.40 GHz 14 GFLOPS
Samsung Exynos 4412 0.44 GHz 0.44 GHz 16 GFLOPS
Samsung Exynos 4415 0.53 GHz -- 19 GFLOPS
back to top