Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon 8 Graphics (Renoir)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12
Execution units 8
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 512
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q1/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.75 GHz -- 3,584 GFLOPS 1,792 GFLOPS 448 GFLOPS
1.90 GHz -- 3,892 GFLOPS 1,946 GFLOPS 487 GFLOPS
2.00 GHz -- 4,096 GFLOPS 2,048 GFLOPS 512 GFLOPS
2.10 GHz -- 4,300 GFLOPS 2,150 GFLOPS 538 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 7 4700G 2.10 GHz -- 2,150 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4700GE 2.00 GHz -- 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 4800U 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5700G 2.10 GHz -- 2,150 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5700U 1.90 GHz -- 1,946 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5800H 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5800HS 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 7 5800U 2.00 GHz -- 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 4750G 2.10 GHz -- 2,150 GFLOPS
AMD Ryzen 7 PRO 4750GE 2.10 GHz -- 2,150 GFLOPS
AMD Ryzen 7 Pro 5850U 2.00 GHz -- 2,048 GFLOPS
AMD Ryzen 9 4900H 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 4900HS 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 4900U 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5900H 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5900HS 1.75 GHz -- 1,792 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5900HX 1.90 GHz -- 1,946 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5980HS 1.90 GHz -- 1,946 GFLOPS
AMD Ryzen 9 5980HX 1.90 GHz -- 1,946 GFLOPS
back to top