Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 304

Chi tiết kỹ thuật

Generation 3
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 24
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 28 nm
Released Date Q3/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 0.40 GHz 38 GFLOPS 19 GFLOPS 5 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 205 0.40 GHz 0.40 GHz 19 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 208 0.40 GHz 0.40 GHz 19 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 210 0.40 GHz 0.40 GHz 19 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 212 0.40 GHz 0.40 GHz 19 GFLOPS
back to top