Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Graphics 6100

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 11.2
Execution units 48
Max Memory 16 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 1.00 GHz -- -- --
0.30 GHz 1.05 GHz -- -- --
0.30 GHz 1.10 GHz -- -- --

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-5157U 0.30 GHz 1.00 GHz --
Intel Core i5-5257U 0.30 GHz 1.05 GHz --
Intel Core i5-5287U 0.30 GHz 1.10 GHz --
Intel Core i7-5557U 0.30 GHz 1.10 GHz --
back to top