Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 510

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12.0
Execution units 12
Max Memory 32 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS 173 GFLOPS 43 GFLOPS
0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS 182 GFLOPS 46 GFLOPS
0.30 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS 192 GFLOPS 48 GFLOPS
0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS 202 GFLOPS 50 GFLOPS
0.35 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS 182 GFLOPS 46 GFLOPS
0.35 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS 192 GFLOPS 48 GFLOPS
0.35 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS 202 GFLOPS 50 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 3855U 0.30 GHz 0.90 GHz 173 GFLOPS
Intel Celeron 3955U 0.30 GHz 0.90 GHz 173 GFLOPS
Intel Celeron G3900 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Celeron G3900T 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Celeron G3920 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Core i3-6098P 0.35 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Core i5-6198DU 0.30 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Core i7-6498DU 0.30 GHz 1.05 GHz 202 GFLOPS
Intel Pentium 4405U 0.30 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
Intel Pentium G4400 0.35 GHz 1.00 GHz 192 GFLOPS
Intel Pentium G4400T 0.35 GHz 0.95 GHz 182 GFLOPS
back to top