Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-T628 MP6

Chi tiết kỹ thuật

Generation Midgard 2
Phiên bản DirectX 11
Execution units 6
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 32nm
Released Date Q4/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.53 GHz -- 205 GFLOPS 102 GFLOPS 26 GFLOPS
0.60 GHz 0.60 GHz 230 GFLOPS 115 GFLOPS 29 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 5420 0.53 GHz -- 102 GFLOPS
Samsung Exynos 5422 0.53 GHz -- 102 GFLOPS
Samsung Exynos 5430 0.60 GHz 0.60 GHz 115 GFLOPS
Samsung Exynos 5800 0.60 GHz 0.60 GHz 115 GFLOPS
back to top