Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon Vega 11 Graphics

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 12
Execution units 11
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 704
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.25 GHz -- 3,520 GFLOPS 1,760 GFLOPS 440 GFLOPS
1.30 GHz -- 3,660 GFLOPS 1,830 GFLOPS 458 GFLOPS
1.40 GHz -- 3,942 GFLOPS 1,971 GFLOPS 493 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 5 2400G 1.25 GHz -- 1,760 GFLOPS
AMD Ryzen 5 3400G 1.40 GHz -- 1,971 GFLOPS
AMD Ryzen 5 3400GE 1.30 GHz -- 1,830 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 2400G 1.25 GHz -- 1,760 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 3400G 1.40 GHz -- 1,971 GFLOPS
AMD Ryzen 5 PRO 3400GE 1.30 GHz -- 1,830 GFLOPS
AMD Ryzen 7 2800H 1.30 GHz -- 1,830 GFLOPS
AMD Ryzen 7 3780U 1.40 GHz -- 1,971 GFLOPS
AMD Ryzen Embedded V1807B 1.30 GHz -- 1,830 GFLOPS
back to top