Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 506

Chi tiết kỹ thuật

Generation 5
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q4/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.60 GHz 0.60 GHz 230 GFLOPS 115 GFLOPS 29 GFLOPS
0.65 GHz 0.65 GHz 250 GFLOPS 125 GFLOPS 31 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 450 0.60 GHz 0.60 GHz 115 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 625 0.65 GHz 0.65 GHz 125 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 626 0.65 GHz 0.65 GHz 125 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 632 0.60 GHz 0.60 GHz 115 GFLOPS
back to top