Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel UHD Graphics (Comet Lake)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9.5
Phiên bản DirectX 12
Execution units 24
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q3/2019

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 0.90 GHz 691 GFLOPS 346 GFLOPS 86 GFLOPS
0.30 GHz 0.95 GHz 730 GFLOPS 365 GFLOPS 91 GFLOPS
0.30 GHz 1.00 GHz 768 GFLOPS 384 GFLOPS 96 GFLOPS
0.30 GHz 1.05 GHz 806 GFLOPS 403 GFLOPS 101 GFLOPS
0.30 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS 422 GFLOPS 106 GFLOPS
0.30 GHz 1.15 GHz 883 GFLOPS 442 GFLOPS 110 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 5205U 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Core i3-10110U 0.30 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS
Intel Core i3-10110Y 0.30 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS
Intel Core i5-10210U 0.30 GHz 1.10 GHz 422 GFLOPS
Intel Core i5-10210Y 0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
Intel Core i5-10310Y 0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
Intel Core i7-10510U 0.30 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Core i7-10510Y 0.30 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Core i7-10710U 0.30 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
back to top