Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Xe Graphics 96 (Tiger Lake G7)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 12
Phiên bản DirectX 12
Execution units 96
Max Memory 16 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 768
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q3/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 Decode
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.40 GHz 1.10 GHz 3,374 GFLOPS 1,687 GFLOPS 422 GFLOPS
0.40 GHz 1.30 GHz 3,866 GFLOPS 1,933 GFLOPS 483 GFLOPS
0.40 GHz 1.35 GHz 4,140 GFLOPS 2,070 GFLOPS 518 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i7-11370H 0.40 GHz 1.35 GHz 2,070 GFLOPS
Intel Core i7-11375H 0.40 GHz 1.35 GHz 2,070 GFLOPS
Intel Core i7-1160G7 0.40 GHz 1.10 GHz 1,687 GFLOPS
Intel Core i7-1165G7 0.40 GHz 1.30 GHz 1,933 GFLOPS
Intel Core i7-1185G7 0.40 GHz 1.35 GHz 2,070 GFLOPS
Intel Core i7-1185G7E 0.40 GHz 1.35 GHz 2,070 GFLOPS
back to top