Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Pro Graphics 5200

Chi tiết kỹ thuật

Generation 7.5
Phiên bản DirectX 11.1
Execution units 40
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 320
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 22 nm
Released Date Q2/2013

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 1.10 GHz 1,408 GFLOPS 704 GFLOPS 176 GFLOPS
0.20 GHz 1.20 GHz 1,536 GFLOPS 768 GFLOPS 192 GFLOPS
0.20 GHz 1.25 GHz 1,600 GFLOPS 800 GFLOPS 200 GFLOPS
0.20 GHz 1.30 GHz 1,664 GFLOPS 832 GFLOPS 208 GFLOPS
0.20 GHz 1.35 GHz 1,728 GFLOPS 864 GFLOPS 216 GFLOPS
0.65 GHz 1.00 GHz 1,280 GFLOPS 640 GFLOPS 160 GFLOPS
0.75 GHz 1.00 GHz 1,280 GFLOPS 640 GFLOPS 160 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i5-4570R 0.20 GHz 1.25 GHz 800 GFLOPS
Intel Core i7-4750HQ 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4760HQ 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4770HQ 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4770R 0.20 GHz 1.35 GHz 864 GFLOPS
Intel Core i7-4850EQ 0.65 GHz 1.00 GHz 640 GFLOPS
Intel Core i7-4850HQ 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4860EQ 0.75 GHz 1.00 GHz 640 GFLOPS
Intel Core i7-4860HQ 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4870HQ 0.20 GHz 1.20 GHz 768 GFLOPS
Intel Core i7-4950HQ 0.20 GHz 1.30 GHz 832 GFLOPS
Intel Core i7-4960HQ 0.20 GHz 1.30 GHz 832 GFLOPS
Intel Core i7-4980HQ 0.20 GHz 1.30 GHz 832 GFLOPS
back to top