Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics (Broadwell GT1)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 11.2
Execution units 12
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 96
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.10 GHz 0.80 GHz 307 GFLOPS 154 GFLOPS 38 GFLOPS
0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS 163 GFLOPS 41 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Celeron 3205U 0.10 GHz 0.80 GHz 154 GFLOPS
Intel Celeron 3215U 0.10 GHz 0.80 GHz 154 GFLOPS
Intel Celeron 3755U 0.10 GHz 0.80 GHz 154 GFLOPS
Intel Celeron 3765U 0.10 GHz 0.80 GHz 154 GFLOPS
Intel Pentium 3805U 0.10 GHz 0.80 GHz 154 GFLOPS
Intel Pentium 3825U 0.30 GHz 0.85 GHz 163 GFLOPS
back to top