Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 5500

Chi tiết kỹ thuật

Generation 8
Phiên bản DirectX 11.2
Execution units 24
Max Memory 16 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q1/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 0.80 GHz 614 GFLOPS 307 GFLOPS 77 GFLOPS
0.30 GHz 0.85 GHz 653 GFLOPS 326 GFLOPS 82 GFLOPS
0.30 GHz 0.90 GHz 691 GFLOPS 346 GFLOPS 86 GFLOPS
0.30 GHz 0.95 GHz 730 GFLOPS 365 GFLOPS 91 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-5005U 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Core i3-5010U 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Core i3-5015U 0.30 GHz 0.85 GHz 326 GFLOPS
Intel Core i3-5020U 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Core i5-5200U 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Core i5-5300U 0.30 GHz 0.90 GHz 346 GFLOPS
Intel Core i7-5500U 0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS
Intel Core i7-5600U 0.30 GHz 0.95 GHz 365 GFLOPS
back to top