Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics 505

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12
Execution units 18
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 144
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q3/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.20 GHz 0.75 GHz 432 GFLOPS 216 GFLOPS 54 GFLOPS
0.25 GHz 0.80 GHz 461 GFLOPS 230 GFLOPS 58 GFLOPS
0.50 GHz 0.65 GHz 374 GFLOPS 187 GFLOPS 47 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Atom x7-E3950 0.50 GHz 0.65 GHz 187 GFLOPS
Intel Pentium J4205 0.25 GHz 0.80 GHz 230 GFLOPS
Intel Pentium N4200 0.20 GHz 0.75 GHz 216 GFLOPS
back to top