Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon R7 - 512 (Kaveri)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 12
Execution units 8
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 512
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 28 nm
Released Date Q1/2014

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.55 GHz -- 850 GFLOPS 425 GFLOPS 106 GFLOPS
0.72 GHz -- 1,404 GFLOPS 702 GFLOPS 176 GFLOPS
0.86 GHz -- 1,774 GFLOPS 887 GFLOPS 222 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD A10-7800 0.72 GHz -- 702 GFLOPS
AMD A10-7850K 0.72 GHz -- 702 GFLOPS
AMD A10-7870K 0.86 GHz -- 887 GFLOPS
AMD A8-7600 0.72 GHz -- 702 GFLOPS
AMD FX-7500 0.55 GHz -- 425 GFLOPS
AMD FX-7600P 0.72 GHz -- 702 GFLOPS
back to top