Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon 5 Graphics (Renoir)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12
Execution units 5
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 320
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q1/2020

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
1.40 GHz -- 1,792 GFLOPS 896 GFLOPS 224 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD Ryzen 3 4300U 1.40 GHz -- 896 GFLOPS
AMD Ryzen 3 5300G 1.40 GHz -- 896 GFLOPS
AMD Ryzen 3 PRO 4450U 1.40 GHz -- 896 GFLOPS
back to top