Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 630

Chi tiết kỹ thuật

Generation 4
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory 8 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 256
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 10 nm
Released Date Q1/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.70 GHz -- 1,474 GFLOPS 737 GFLOPS 184 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 845 0.70 GHz -- 737 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 850 0.70 GHz -- 737 GFLOPS
back to top