Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 620

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 12.1
Execution units 0
Max Memory 4 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 7 nm
Released Date Q2/2019

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode
VP9 Decode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.63 GHz -- 980 GFLOPS 490 GFLOPS 123 GFLOPS
0.75 GHz -- 1,176 GFLOPS 588 GFLOPS 147 GFLOPS
0.80 GHz -- 1,240 GFLOPS 620 GFLOPS 155 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 765 0.63 GHz -- 490 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 765G 0.75 GHz -- 588 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 768G 0.80 GHz -- 620 GFLOPS
back to top