Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 505

Chi tiết kỹ thuật

Generation 5
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 48
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 28 nm
Released Date Q4/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.45 GHz 0.45 GHz 44 GFLOPS 22 GFLOPS 5 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 430 0.45 GHz 0.45 GHz 22 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 435 0.45 GHz 0.45 GHz 22 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 439 0.45 GHz 0.45 GHz 22 GFLOPS
back to top