Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Qualcomm Adreno 308

Chi tiết kỹ thuật

Generation 3
Phiên bản DirectX 11
Execution units 0
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 24
Max Displays 0
Ngành kiến trúc 28 nm
Released Date Q1/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.50 GHz 0.50 GHz 48 GFLOPS 24 GFLOPS 6 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Qualcomm Snapdragon 425 0.50 GHz 0.50 GHz 24 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon 427 0.50 GHz 0.50 GHz 24 GFLOPS
Qualcomm Snapdragon QM215 0.50 GHz 0.50 GHz 24 GFLOPS
back to top