Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel UHD Graphics 617

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9.5
Phiên bản DirectX 12
Execution units 24
Max Memory 16 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q4/2018

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 1.05 GHz 806 GFLOPS 403 GFLOPS 101 GFLOPS
0.30 GHz 1.15 GHz 883 GFLOPS 442 GFLOPS 110 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i5-8210Y 0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
Intel Core i5-8310Y 0.30 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
back to top