Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Iris Plus Graphics (Ice Lake G4)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 11
Phiên bản DirectX 12
Execution units 48
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 384
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q3/2019

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.30 GHz 0.50 GHz 512 GFLOPS 256 GFLOPS 64 GFLOPS
0.30 GHz 0.90 GHz 922 GFLOPS 461 GFLOPS 115 GFLOPS
0.30 GHz 1.05 GHz 1,075 GFLOPS 538 GFLOPS 134 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Core i3-1000G4 0.30 GHz 0.90 GHz 461 GFLOPS
Intel Core i3-1000NG4 0.30 GHz 0.90 GHz 461 GFLOPS
Intel Core i3-L16G4 0.30 GHz 0.50 GHz 256 GFLOPS
Intel Core i5-1030G4 0.30 GHz 1.05 GHz 538 GFLOPS
Intel Core i5-1035G4 0.30 GHz 1.05 GHz 538 GFLOPS
back to top