Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics P630

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9.5
Phiên bản DirectX 12
Execution units 24
Max Memory 64 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q2/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode / Encode
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.35 GHz 1.10 GHz 845 GFLOPS 422 GFLOPS 106 GFLOPS
0.35 GHz 1.15 GHz 883 GFLOPS 442 GFLOPS 110 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Xeon E3-1225 v6 0.35 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E3-1245 v6 0.35 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E3-1275 v6 0.35 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E3-1505M v6 0.35 GHz 1.10 GHz 422 GFLOPS
Intel Xeon E3-1535M v6 0.35 GHz 1.10 GHz 422 GFLOPS
back to top