Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel HD Graphics P530

Chi tiết kỹ thuật

Generation 9
Phiên bản DirectX 12
Execution units 24
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 192
Max Displays 3
Ngành kiến trúc 14 nm
Released Date Q3/2015

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.35 GHz 1.00 GHz 768 GFLOPS 384 GFLOPS 96 GFLOPS
0.35 GHz 1.05 GHz 806 GFLOPS 403 GFLOPS 101 GFLOPS
0.35 GHz 1.15 GHz 883 GFLOPS 442 GFLOPS 110 GFLOPS
0.35 GHz 1.20 GHz 922 GFLOPS 461 GFLOPS 115 GFLOPS
0.40 GHz 0.40 GHz 307 GFLOPS 154 GFLOPS 38 GFLOPS
0.40 GHz 1.15 GHz 883 GFLOPS 442 GFLOPS 110 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Intel Xeon E3-1225 v5 0.35 GHz 1.20 GHz 461 GFLOPS
Intel Xeon E3-1235L v5 0.40 GHz 0.40 GHz 154 GFLOPS
Intel Xeon E3-1245 v5 0.40 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E3-1275 v5 0.40 GHz 1.15 GHz 442 GFLOPS
Intel Xeon E3-1505L v5 0.35 GHz 1.00 GHz 384 GFLOPS
Intel Xeon E3-1505M v5 0.35 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
Intel Xeon E3-1535M v5 0.35 GHz 1.05 GHz 403 GFLOPS
back to top