Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-G71 MP2

Chi tiết kỹ thuật

Generation Bifrost 1
Phiên bản DirectX 11
Execution units 2
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 32
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 16 nm
Released Date Q2/2016

Hardware Codec Support

H264 Decode / Encode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) Decode / Encode
H265/HEVC (10 bit) Decode
VP8 Decode / Encode
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.77 GHz -- 106 GFLOPS 53 GFLOPS 13 GFLOPS
1.10 GHz -- 152 GFLOPS 76 GFLOPS 19 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
Samsung Exynos 7884 0.77 GHz -- 53 GFLOPS
Samsung Exynos 7885 1.10 GHz -- 76 GFLOPS
Samsung Exynos 7904 0.77 GHz -- 53 GFLOPS
back to top