Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

ARM Mali-450 MP4

Chi tiết kỹ thuật

Generation Utgard
Phiên bản DirectX 0
Execution units 4
Max Memory --

Chi tiết kỹ thuật

Shader 64
Max Displays 1
Ngành kiến trúc 28nm
Released Date 2012

Hardware Codec Support

H264 No
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.53 GHz 0.53 GHz 64 GFLOPS 32 GFLOPS 8 GFLOPS
0.70 GHz 0.70 GHz 84 GFLOPS 42 GFLOPS 10 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
HiSilicon Kirin 620 0.53 GHz 0.53 GHz 32 GFLOPS
HiSilicon Kirin 910 0.53 GHz 0.53 GHz 32 GFLOPS
HiSilicon Kirin 910T 0.70 GHz 0.70 GHz 42 GFLOPS
back to top