Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon R5 (Kaveri)

Chi tiết kỹ thuật

Generation 6
Phiên bản DirectX 12
Execution units 4
Max Memory 2 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 256
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 28 nm
Released Date Q1/2014

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.45 GHz 0.51 GHz 524 GFLOPS 262 GFLOPS 66 GFLOPS
0.55 GHz 0.63 GHz 642 GFLOPS 321 GFLOPS 80 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD A8-7100 0.45 GHz 0.51 GHz 262 GFLOPS
AMD A8-7150B 0.45 GHz 0.51 GHz 262 GFLOPS
AMD A8-7200P 0.55 GHz 0.63 GHz 321 GFLOPS
back to top