Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

AMD Radeon HD 7340

Chi tiết kỹ thuật

Generation 4
Phiên bản DirectX 11
Execution units 1
Max Memory 1 GB

Chi tiết kỹ thuật

Shader 80
Max Displays 2
Ngành kiến trúc 40 nm
Released Date Q2/2012

Hardware Codec Support

H264 Decode
AV1 No
H265/HEVC (8 bit) No
H265/HEVC (10 bit) No
VP8 No
VP9 No

GPU Frequencies

GPU Frecquency GPU span(Turbo) FP16 (Half Precision) FP32 (Single Precision) FP64 (Double Precision)
0.54 GHz 0.70 GHz 224 GFLOPS 112 GFLOPS 28 GFLOPS

Được sử dụng trong các bộ xử lý sau

Processors GPU Frecquency GPU (Turbo) FP32 (Single Precision)
AMD E2-1800 0.54 GHz 0.70 GHz 112 GFLOPS
AMD E2-2000 0.54 GHz 0.70 GHz 112 GFLOPS
back to top